Omtale af komponisterne *
ved vore koncerter i 2008

Sjællands Symfoniorkester 31. januar 2008

Billede af kunstnerCarl Nielsen (1865-1931)
Dansk komponist, dirigent og violinist. Danmarks største komponist, hvis symfonier og violikoncert er internationalt kendt, selv om de aldrig har nået samme udbredelse og popularitet som Sibelius' musik. Men de 6 symfonier hører i hvert fald til hovedværkerne i dansk musik og hans utallige danske sange bragte Nielsens musik ud til folket.

Billede af kunstnerHenry Purcell (1659-1695)er uden tvivl engelsk musiks største mester i ældre tid. Han kom tidligt i kongelig tjeneste som ’komponist for kongens violiner’, og som 20-årig blev han udnævnt til organist ved Westminster Abbey. Purcell skrev den musik, der forventedes af ham ifølge hans ansættelse, dvs. orkestersuiter og danse, kammermusik til adspredelse for de kongelige og oder og andre ceremonielle værker til officielle lejligheder, anthems og anden kirkemusik. Selv holdt han mest af teatret, og han skrev en snes store sceniske værker, mellemaktsmusik til over 40 skuespil og i hundredevis af individuelle sange og danse.

Billede af kunstnerBenjamin Britten (1913-1976)Som komponist, pianist og dirigent samt grundlægger af de årlige musikfestivals i sin hjemby Aldeburgh har Britten øvet enorm indflydelse på engelsk musikliv i det 20. årh. Hans mangesidige produktion - ofte med pædagogisk sigte - omfatter bl.a. 8 operaer, 1 ballet 5 cykler for sangstemme og klaver, store korværker og andre orkesterværker, 1 klaverkoncert, 1 violinkoncert og en symfoni for cello og orkester samt kammermusik for mange forskellige besætninger og en del musik for børn.

Billede af kunstnerLudwig van Beethoven (1770-1827)nævnes almindeligvis som wienerklassiker i samme åndedrag som Haydn og Mozart - og dog var han meget forskellig fra disse. Blot et kig på de tre komponisters værkliste (Haydn har 104 symfonier, Mozart 41 og Beethoven 9) vidner om en helt anden individuel stil. Mens Mozarts værker flød ubesværet fra ham, havde Beethovens værker en trælsom tilblivelse. Mozart og Haydn komponerede til glæde for adelen og øvrige privilegerede klasse. Haydn havde et ansættelsesforhold hele sit voksne liv, Mozart indtil 1782, mens Beethoven trådte frem som fri kunstner for den brede offentlighed. Beethovens musik er ikke selskabelig underholdning for en begunstiget klasse, men kunst for menneskeheden. Han beredte hermed vejen for romantikerne.

Billede af kunstner

Okko Kamu
Fra 1988 til udgangen af 1995 var den finske dirigent Okko Kamu Sjællands Symfoniorkesters 1. gæstekapelmester - et samarbejde, der har givet orkestret stor kunstnerisk inspiration. Kontakten med Okko Kamu blev ikke afbrudt. Han dirigerer så godt som hvert år orkestret, ligesom han stod i spidsen for de succesrige turneer i 1994 og 1998 til Tyskland, Schweiz og Østrig og igen på turneen til De Kanariske Øer i 1999. I øjeblikket er Okko Kamu tilknyttet Singapore Symphony Orchestra og Lausannes Kammerorkester som 1. gæstedirigent