tegning

 

Gå til koncert -

og kom glad og beriget

hjem!

 

Næste koncert:

 

Cop. Phil og Sigurd Barrett

 

lør. d. 4. maj kl. 16

 

VU-hallen, Vordingborg

 

 


Følg os på Facebook Tryk
facebook caecilia

Sommeropera 2019

Lørdag den 3. august kl. 18

Slotstorvet, Vordingborg

Sommeropera

Referat af generalforsamlingen 28. februar 2019 

 

1.   Valg af dirigent

Carsten blev valgt

2.   Valg af referent

Lisbeth blev valgt

3.   Valg af stemmetællere

Ute og Finn blev valgt

4.   Beretning

Foreningen har en solid økonomi, hvilket gør os i stand til at råde ret frit. Vi har oplevet en mindre nedgang i antallet af medlemmer og besøgende til koncerter. Vores lokale Storstrøms Symfoniorkester er desværre blevet nedlagt i det forløbne år. Vi har opnået en treårig aftale med kommunen om støtte på 85.000 kr. årligt – vi er glade og taknemmelige for det samarbejde, vi har med Vordingborg Kommune.

I årets løb er afholdt 12 gode koncerter, mange med internationale kunstnere, samt en operatur til Oslo. Vi har et spændende samarbejde med Orenæs Saloner og med Opera i Vordingborg.

Beretningen blev godkendt.

5.   Regnskab

Vi havde budgetteret med et underskud , men indtægterne blev mindre og indtægterne har været større end forventet, så vi slutter med et resultat på 12.743 kr.

Ingen kommentarer til regnskabet – det blev godkendt.

Budget 2019

Vi har engageret Pigekoret, så vi forventer en noget større entréindtægt, men også tilsvarende højere kunstnerhonorar.

Budgettet er godkendt.

6.   Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

Kontingentet fortsætter uændret

7.   Indkomne forslag

Ingen forslag

8.   Valg

Følgende er på valg: Mogens, Lutz, Lisbeth. Alle modtager genvalg.

De blev alle genvalgt.

2 suppleanter er på valg: Lone, Troels. De modtager genvalg.

2 andre stillede op til posten: Dorthe, Anna Schou

Der uddeltes stemmesedler og de tilstedeværende medlemmer (15) stemte på 2 personer:

Dorthe 11 stemmer, Anna 8 stemmer, Troels 7 stemmer, Lone 4 stemmer.

Dorthe og Anna modtog posten som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

1 revisor på valg: Henning Ingerslev. Han blev genvalgt.

1 revisorsuppleant: Grete Brinck-Møller. Hun blev genvalgt.

9.   Eventuelt

Der blev stillet spørgsmålet: Kan man som frivillig være medlem af repertoireudvalget? Formanden bekræftede dette.

                                                  Lisbeth B. Poulsen

Formandens beretning 2019

Året 2018 har i Musikforeningen Cæcilia først og fremmest været præget af stabilitet på de fleste områder. Vi har i lighed med de sidste adskillige år kunnet glæde os over en solid økonomi, som har sat os i stand til at handle rimeligt frit, når vi skulle sammensætte foreningens sæsonprogram.

Imidlertid har vi i 2018 for første gang i foreningens historie kunnet konstatere en mindre nedgang i medlemstallet og et mindre fald i antallet af solgte billetter til vores koncerter.  I bestyrelsen har vi endnu ikke haft lejlighed til at forsøge at finde frem til årsagerne til dette fald.  Mit bud på en årsag kan være, at vi i 2018 kun havde tre kammerkoncerter på Rødkilde på Møn.  Ottekanten var optaget af andre arrangementer, når vi havde behov for at bruge rummet.  Vi må nok konstatere, at Musikforeningen Cæcilia har sit største og mest trofaste publikum boende på Møn, og at vi pga lokaleproblemet svigtede dette publikum.

Når jeg nu er i gang med reduktioner og tilbagegang, må jeg også nævne situationen for vores symfoniorkestre.  Helt galt er det gået for Storstrøms Symfoniorkester, som vi er vant til at have besøg af 2 gange om året, hvor det har leveret festlig og munter nytårskoncert og en mere seriøs symfonikoncert.  Orkesteret er lukket nu – dels pga vigende støtte fra kommunerne i det gamle Storstrøms Amt, og dels fordi der pga den generelle økonomiske og kulturelle udmarvning af vores område ikke findes et tilstrækkeligt antal dygtige amatørmusikere til at holde orkesteret kørende.

Vores andet symfoniorkester – det professionelle Copenhagen Phil – kæmper for livet efter voldsomme  nedskæringer. Orkesteret er præget af en beundringsværdig vilje til overlevelse, og vi har da også en aftale med dem om en nytårskoncert i januar 20.

Så fik vi overstået de punkter, der i moderne sprogbrug kaldes udfordringer.   Meget andet er gået rigtig godt for foreningen.  Allerførst skal nævnes, at vi nu har indgået en treårig aftale med kommunen om en årlig støtte på kr. 85.000.  Til gengæld skal foreningen selvfølgelig arbejde videre i overensstemmelse med formålsparagraffen i vedtægterne og i forlængelse heraf fokusere særligt på følgende punkter:

  • Der bør afprøves/eksperimenteres med aktiviteter/koncerter på andre lokationer, f.eks. forsamlingshuse, virksomheder, ældrecentre – geografisk i hele kommunen.
  • Der opfordres til øget samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Allerede inden aftalen blev indgået havde vi i bestyrelsen drøftet mulighederne for i nogle situationer at bringe den klassiske musik ud til befolkningen i stedet for at trække befolkningen ind i den klassiske musiks lokaler.  Vi vil med andre ord forsøge at arrangere minikoncerter i f. eks. de store dagligvareforretninger, i sportshaller, på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem osv. Foreløbig kalder vi dette projekt ”Klassisk i Krogene”  Den treårige aftale giver foreningen optimale økonomiske muligheder for i god tid at planlægge de kommende koncerter.  Som formand for Cæcilia må jeg sige, at vi har et forbilledligt samarbejde med kommunen og vores politikere. Dette samarbejde bør vi være meget taknemmelige for.

I 2018 arrangerede vi 12 velspillede og velprogrammerede koncerter. Ingen af dem skal særlig fremhæves, men jeg skal da lige nævne, at året var præget af en række fornemme besøg fra udlandet.  Vi lagde ud med Brahms Trioen fra Moskva.  Senere fulgte pianisten Gilbert De Greve fra Belgien, Leipziger Streichquartett fra Tyskland og Pål Eide, som godt nok bor i Danmark, men som jo er nordmand.

I foråret gennemførte vi sammen med Kunstforeningen en opera/kunsttur til Norge.  Vi fik en fin oplevelse i den nye opera i Oslo med Mozarts Don Giovanni, og vi besøgte byens to store kunstmuseer, og vi havde selvfølgelig masser af dejligt samvær - især på båden frem og tilbage mellem København og Oslo.

I 2018 indledte vi samarbejdet med Orenæssalonerne om Vinterrejseforestillingerne, som i øjeblikket spiller på Masnedøfortet.  Jeg har som formand haft meget glæde af samarbejde med en konceratarrangør lige på den anden side af Storstrømmen.  Et samarbejde med en ide- og initiativrig kollega kan kun være givtigt.

Musikforeningen er fortsat engageret i foreningen Opera i Vordingborg, som står for operaforestillingerne med Den Jyske Opera.  Disse forestillinger skulle gerne sammen med Sommeroperaen på Slotstorvet gøre Vordingborg til et lille operasmørhul.  Vi har kæmpet lidt for foreningens økonomiske overlevelse, men fremtiden ser stadig lysere ud.

                                                                                       Mogens Frandsen

winterreise

En vandreforestilling i Masnedøfortets rum og gange med kunstinstallation, skyggeteater, storytelling og ikke mindst operasangerne Trine Bastrup Møller og Johannes Mannov og pianisterne Julie Andkjær Olsen og Ulrich Stærk. ”Winterreise” synges i let reduceret udgave og på dansk i Ole Klitgaards oversættelse. 
Forestillingen er kommet i stand i et samarbejde mellem foreningen Orenæs Kultur i Nr. Alslev og Cæcilia Musikforening.

 Køb billet

Masnedøfortet byder på en særlig stemningsfuld lokalitet til fremførelsen af Schuberts hjerteskærende sange om ulykkelig kærlighed på en vintervandring i et koldt og øde landskab. Sangene er udgivet i 1828 med tekster af digteren Wilhelm Müller, der også leverede tekster til den anden af Schuberts store sangcykler, ”Die schöne Müllerin”.

De medvirkende sangere er store kapaciteter indenfor liedsangen på trods af deres forankring i operaens verden. Trine Bastrup Møller, der har været solist som mezzosopran på en række operaer herhjemme og i Europa, sprang i sommer ud som sopran i titelrollen som Tosca i den meget roste opsætning på Valdemars Slot og er en del af kunstnerkollektivet Elfenbenstårnet, der med en mangfoldighed af sceniske udtryk har skabt fine nyfortolkninger af musik og musikdramatik.

Johannes Mannov er en af Danmarks mest erfarne og alsidige sangere. Efter det første engagement som medlem af ensemblet på operaen i Kassel, Tyskland har han i løbet af sin verdensomspændende karriere sunget på en lang række af verdens store scener og optrådt med en lang række verdensberømte dirigenter, men han har også haft et årelangt samarbejde med Den Kongelige Opera i København. Mannov har virket som lærer ved Universität der Künste i Berlin, Musikkonservatoriet og Operaakademiet i København, ligesom han har givet masterclasses i en række lande. I 2012 blev han engageret som professor i sang ved konservatoriet i Nürnberg.

Pianisten Julie Andkjær Olsen er med sit alsidige talent også illustrator og flamencodanser og samarbejder med Trine Bastrup Møller, både i vores Vinterrejse og i kunstnerkollektivet Elfenbenstårnet, hvor hun er med til at skabe deres originale forestillinger. Som danser er hun en del af ensemblet Via Artis, der spiller tidlig spansk musik.

På pianistsiden medvirker også Ulrich Stærk, der siden sin debutkoncert for knap 30 år siden har manifesteret sig som en af de mest efterspurgte koncertpianister. Han har optrådt som solist og kammermusiker i store dele af verden, bl.a. i Paris, Wien, Tokyo, Rom og Berlin og har været solist med de fleste danske symfoniorkestre. Som kammermusiker, coach og akkompagnatør har han samarbejdet med en lang række store solistnavne, både musikere og sangere. I Vinterrejse akkompagnerer han Johannes Mannov.

Undervejs i vandringen inde i Masnedøfortet vil der blive præsenteret skyggeteater, kunstinstallation og fortællinger af fire udvalgte storytellers instrueret af historiefortæller Marianne Christensen og skuespiller Line Svendsen.

Skyggeteatret leveres af dukkespiller og dukkemager Ida Marie Tjalve, der er uddannet på London School of Puppetry og The Little Angel Theatre i London. Indtil 2017 var hun kunstnerisk leder af Bornholm Dukketeaterfestival og er i samarbejde med Tratinčica Slavíček kunstnerisk leder af det dansk-kroatisk-britiske dukketeaterkompagni Clogless Lobster, som turnerer internationalt.

Billedkunstner og illustrator Michael Dunk leverer kunstinstallation og scenografi. Michael Dunk er autodidakt billedkunstner og arbejder med oliemaleri, tusch-, blyants- og temperategninger i et symbolsk og abstrakt billedunivers. Han har udstillet i en lang række kunstforeninger og på Den Frie, Charlottenborg, Rønnebæksholm, Lys over Lolland og på Masnedøfortets Sommerudstilling.

Der spilles forestillinger på følgende datoer: 17. februar, 23. februar, 2. marts, 3. marts og 9. marts.

Forestillingen varer ca. 2 ½ time og vi anbefaler solide sko og en trøje eller overtøj. Masnedøfortet har status af fortidsminde og er opvarmet til 18 grader året rundt, men temperaturen kan svinge fra sted til sted i fortet. Desværre er forestillingen ikke egnet til funktionshæmmede, ring gerne på 61 77 08 26 for yderligere information.

Copenhagen Phil og Sigurd Barrett

 

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 16

VU-hallen, Vordingborg Sigurd Barrett og danmarkshistorien

sigurd bamse besk ret sh

Copenhagen Phil går sammen med én af Danmarks mest folkekære entertainere – Sigurd Barrett – og inviterer hele familien på en festlig musikalsk tidsrejse for store og små. Det sker med en koncertrække, hvor den anerkendte entertainer formidler Danmarkshistorien live. Med Sigurds vanlige humoristiske fortællestil og med masser af musik og sangnumre føres børn og voksne gennem hele vores forunderlige fælles historie. Det er et af Danmarkshistoriens største projekter for børn!

Formidlingen af Danmarkshistorien sker i helt samme ånd, som man kender fra Barretts formidling af alt fra klassisk musik, opera og jazz til Bibelens fortællinger og hans historier om de nordiske og græske guder. Og som alle voksne, der har læst Barretts bøger højt for sine børn, vil vide, er der også masser at komme efter for forældrene.

Koncerten turnerer rundt på hele Sjælland og bliver til i tæt samarbejde med lokale musikskoleelever, som forinden har deltaget i særlige workshops med orkestrets musi­ke­re. Alle børn inviteres til at spille med på scenen side om side med de professionelle musikere. For mange af børnene er kon­cert­en ét af årets musikalske højdepunkter – og en oplevelse for livet. Dirigenten Jesper Nordin sætter orkestret i svingninger og sørger for musik for fuld udblæsning på et koncertsted nær dig.

Dirigent: Jesper Nordin

Solist: Sigurd Barrett

Entré: Enhedspris 120 kr./ unge under 18 år gratis adgang.

Billetter ved indgangen eller: Køb billet

 

Musikforeningen Cæcilia arrangerer bustur til Malmø Operaen d. 22.marts 2019.

Cæcilia tilbyder i samarbejde med Ørslev Gruppe & Specialrejser A/S

v  kørsel t/r til Malmø med turistbus inkl. broafgift

v  operabilletter til Malmø Opera til forestillingen ”Den flyvende Hollænder” på midterbalkon række 2 og 3

v  2-retters operamenu i foyeren inkl. et glas vin eller en øl eller softdrink

v  kaffe og chokolade i pausen

Program for dagen.

14.30                  opsamling Stege v. havnen

14.45                  opsamling Kalvehave v. banken

15.00                  opsamling Vordingborg, Vævergangen v. gl. Kvickly

16.45                  ankomst til Malmø Opera

17.00                  Foyermiddag

19.00                  ”Den flyvende Hollænder”ollænderHollænder

22.00                  Hjemkørsel

23.30                  Hjemkomst Vordingborg

23.45                  Hjemkomst Kalvehave

24.00                  Hjemkomst Stege

Pris kr. 1195,-

Depositum   ?

Restbeløbet skal være Ørslev Gruppe & Specialrejser A/S i hænde senest en uge før afrejse

Betaling hvor?

Tilmelding og indbetaling af depositum senest 20.januar 2019

”Den Flyvende Hollænder” med musik og libretto af Richard Wagner.

En hollandsk søkaptajn har forbandet gud under en storm.  Som straf må han sejle i sit skib til evig tid.  Hans eneste mulighed for redning er, at han finder en kvinde, som er ham tro ind i døden.  Hvert syvende år må han gå i land for at søge efter hende. Senta er besat af legenden om den flyvende hollænder, og hun ønsker at være kvinden, som redder ham.  Richard Wagners opera byder på stormfulde følelser og uimodståelig gribende musik.

I rollen som hollænderen alternerer østrigeren Josef Wagner med australieren Daniel Sumegi.  De har begge opgaver i operahuse over hele verden.  Senta synges af den unge prisvindende lyrisk/dramatiske sopran Cornelia Beskow.  For regie står hollandske Lotte de Beer.  Musikalsk ansvarlig dirigent er Steven Sloane, som er førstedirigent på Malmø.

Wagner hævdede i sin 1870 selvbiografi Mein Leben, at han var inspireret til "Der fliegende Holländer" efter en stormfuld overfart fra Riga til London i juli og august 1839, men i sin selvbiografiske skitse fra 1843 erkendte Wagner, at han havde taget historien fra Heinrich Heines genfortælling af legenden i hans 1834 satiriske roman Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.

Operaens centrale tema er forløsning via kærlighed, som Wagner vender tilbage i de fleste af sine senere operaer.

Wagner dirigerede selv premieren på Semperoper i Dresden i 1843. Værket viser tidlige forsøg på operastilarter, som skulle komme til at kendetegne hans musikdramaer. I ”Der fliegende Holländer” anvender Wagner en række ledemotiver - bestemte melodier - i forbindelse med forskellige personer og temaer. De indgår alle i ouverturen, der begynder med et velkendt hav- og stormmotiv, som udvikler sig til hollænderens og Sentas motiver.