tegning

 

Gå til koncert -

og kom glad og beriget

hjem!

 

Næste koncert:

 

Copenhagen Phil Nytårskoncert

 

fre. d. 18. jan. kl. 19.30

 

Den Bøhmiske Hal, Sukkerfabrikken

 

 


Følg os på Facebook Tryk
facebook caecilia

Referat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia tirsdag d. 13.2. kl. 19 på Teaterhøjskolen Rødkilde

1.   Valg af dirigent

Eva Vestergaard blev valgt

2.   Valg af referent

Finn Ihlemann blev valgt

3.   Formandens beretning

Øget medlemstal, god økonomi, mange spillesteder, engagement i Opera i Vordingborg.  Tak til bestyrelsen.  Beretningen kan læses i sin fulde længde på foreningens hjemmeside.

Kommentarer: Der blev fremlagt forslag til koncerter.  Mulighederne for anskaffelse af et flygel blev drøftet.  Beretningen blev godkendt.

4.   Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet.  Resultatet var bedre end forventet.  Regnskabet blev godkendt.

5.   Fastlæggelse af kontingent

Uændret kontingent

6.   Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen

7.   Valg

Inger, Jørgen, Anni, Jytte blev genvalgt til bestyrelsen

Lone og Troels blev genvalgt som suppleanter

Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt

8.   Eventuelt

Fortsat drøftelse vedrørende eventuel anskaffelse af flygel hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Formandsberetning fra generalforsamlingen d. 13. feb. 2018 på Rødkilde Højskole: 

Det forløbne år har endnu en gang været præget af fremgang i medlemstallet og i forøget billetsalg til vore koncerter.

Denne udvikling har medført en yderligere konsolidering af foreningens økonomi, som må betegnes som særdeles sund, og som sætter os i stand til at handle friere, når foreningens koncertprogram planlægges.  Det er selvfølgelig særdeles vigtigt, at den forbedrede økonomi kommer vore medlemmer til gode, så de kan genkende Cæcilia som en levende og i nogen grad eksperimenterende forening.  Vi skal sørge for, at ikke kun kendte musikensembler optræder hos os.  Vi skal også fremme kendskabet til de nye, unge musikere.

Musikforeningen Cæcilia er hele kommunens musikforening.  Det skal gerne fremgå i valget af koncertsteder.  Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kan virke begrænsende, at der kun et sted i kommunen findes et flygel, som kan anvendes til koncertbrug.  Når det så er sagt, skal det fremhæves, at vi i foreningen bestræber os på at komme ud i alle hjørner og kroge af kommunen.  I det forløbne år har vi ud over koncerterne i Ottekanten og Kulturarkaden besøgt Bosei, Oremandsgård, Præstø Kirke, Sukkerfabrikken, Rosenfeldt Gods og VU Hallen, og vi har fundet ud af, at der findes flere egnede koncertlokaler, end man umiddelbart forestiller sig.  Store, fine oplevelser har været Copenhagen Phil i Den Bøhmiske Hal og Ensemble Storstrøm på Rosenfeldt.  Om Den Bøhmiske Hal må man sige, at det da er enestående, at der findes en atmosfærefyldt symfonisk koncertsal et relativt lille sted som Stege på Møn.

En del af vores virksomhed er koncerterne med Copenhagen Phil.  Der er god grund til at vente spændt på, hvad der vil ske med rammerne for dette orkesters virksomhed i forbindelse med indgåelse af et kommende medieforlig. Også Storstrøms Symfoniorkester kæmper med en vigende økonomi.  Vi har i det forløbne år haft især en meget fin symfonikoncert med dette orkester, som til dels består af dygtige amatører.

Musikforeningen Cæcilia har valgt at engagere sig i operaforestillinger i Vordingborg med Den Jyske Opera.  Engagementet består i, at Cæcilia indtager to pladser i bestyrelsen for foreningen ”Opera i Vordingborg”.  De øvrige pladser optages af Teaterforeningen Bøgestrømmen og af DGI Huset Vordingborg.  Sommeroperaen på Slotstorvet hvert år i august kan ses i et nyt lys i denne sammenhæng, idet operafesten kan virke som appetitvækker til vinterens egentlige operaforestillinger.

I nogle perioder i løbet af året kan vi i foreningen tillade os at have særligt fokus på de 8-10 kammerkoncerter, vi hvert år har på programmet.  Det er her vi møder vore medlemmer og andre interesserede i intense og mere intime musiksammenhænge.  I kammermusikken oplever man instrumenterne og musikerne så tæt på, at komponisternes musik bliver virkelig nærværende og vedkommende.  Selv ældre klassisk musik bliver nutidig, og det opleves som om den gamle musik nyskabes for vore øjne og ører. 

Jeg vil slutte med at fortælle jer, at det er et stort et privilegie, at få lov til medvirke til, at den klassiske musik lever i vores område, og så vil jeg takke Cæcilias bestyrelse for et behageligt og ind imellem muntert samarbejde omkring foreningens vigtige opgave.

                             Mogens Frandsen